MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.
Obor:
Vzdělání: 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, PhD. program na 1.LF UK
Pracovní dny: Pondělí, Čtvrtek, Pátek

Odborné vzdělání

 • 2001 – 2007  2. LF UK, obor: Všeobecné lékařství
 • od roku 2007 – 1. LF UK, Postgraduální studium – obor Experimentální chirurgie
  Školitel: Prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.,
  Téma disertační práce: Genetická analýza nádorů hlavy a krku

 • 10/2013 – atestace v oboru otorinolaryngologie

Studijní pobyty a kurzy

 • 2005 – 1 měsíční stáž na Ege University, Izmir, Turecko
 • 2006 – 6 měsíční stáž Erasmus na Sahlgrenska Academy, Goteborg, Švédsko

 • 2008 – 3 týdenní stáž na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku,
  Sahlgrenska Academy, Goteborg, Švédsko
 • 2010 – FESS kurz, Praha
2012 – Certifikovaný kurz ultrazvukové endokrinologie, Endokrinologický Ústav, Praha

Pracovní zařazení

 • 2007 – 2011 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  1.LF UK a FN Motol – sek. lékař

 • 2009 – 2011 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  1.LF UK a FN Motol – odborný asistent

 • 2012 – 2013 ORL oddělení
  Oblastní nemocnice Kolín – sekundární lékař
 • 2014 – dosud Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – částečný úvazek
 • od r. 2007 – Ústav molekulární genetiky AV ČR v.i.i. – PGS student