MUDr. Taťana Dostálová
Obor:
Vzdělání: II. atestace v oboru dětské otorinolaryngologie
Pracovní dny: Úterý, Středa

Odborné vzdělání

1971 – 1977 Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Palackého v Olomouci
1981 I. Atestace
1992 II. Atestace v oboru dětské otorinolaryngologie

Stáže

1990-1991 Stáž ve FN Plzeň