Tým ORL ambulance Teplice

Markéta Čapková, M.D., Ph.D.

Markéta Čapková, M.D., Ph.D.

Odborné vzdělání 2001 – 2007 2. LF UK, obor: Všeobecné lékařství od roku 2007 – 1. LF UK, Postgraduální studium – obor Experimentální chirurgie Školitel: Prof. MUDr. Jan Plzák, PhD., Téma disertační práce: Genetická analýza nádorů hlavy a krku
 10/2013 – atestace v oboru otorinolaryngologie Studijní pobyty a kurzy 2005 – 1 měsíční stáž na…

MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.

MUDr. Markéta Čapková, Ph.D.

Atestace v oboru ORL
PhD. program na 1.LF UK

MUDr. Taťana Dostálová

MUDr. Taťana Dostálová

Specializovaná způsobilost v oboru ORL
II. atestace v oboru dětské otorinolaryngologie

Lenka Popovská

Lenka Popovská

Registrovaná všeobecná zdravotní setra